Get Adobe Flash player
Języki
Polski

Jesteś tutaj

Strona główna » MENU » Podręczniki i prace naukowe

Podręczniki, słowniki i zbiory ćwiczeń napisane i obecnie używane przez nauczycieli Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców w Łodzi

Podręczniki do języka polskiego:

 

 

Od przypadka do przypadka wydanie drugie uzupełnione.jpg       Od przypadka do przypadka

Wydanie drugie uzupełnione, Przewodnik dla cudzoziemców po fleksji   imiennej języka polskiego wraz ze zbiorem ćwiczeń

Autor: Halina GoszczyńskaMirosława Magajewska

W serii W Wieży Babel po polsku. Podręczniki Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców UŁ będą wydawane podręczniki napisane przez polonistów i nauczycieli przedmiotów zatrudnionych w Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców Uniwersytetu Łódzkiego. Wieża Babel to popularna nazwa łódzkiego centrum, w którym od lat 50. XX wieku prowadzona jest edukacja polonistyczna kandydatów na studia i entuzjastów języka polskiego z wielu krajów świata. Serię inicjuje przewodnik językowy „Od przypadka do przypadka” dwóch znakomitych polonistek: Haliny Goszczyńskiej i Mirosławy Magajewskiej.

prof. UŁ dr hab. Grażyna Zarzycka (redaktor serii)

O książce „Od przypadka do przypadka”

Mało jest na rynku glottodydaktyki polonistycznej omówień gramatyki języka polskiego w funkcjonalnej formule dostępnej dla zainteresowanego cudzoziemca. Łódzkie autorki oddają do naszych rąk tekst kompletny, przemyślany i jakże pożyteczny. Przewodnik ten może być cenną pomocą w samokształceniu, ale także materiałem wzbogacającym lekcje języka polskiego jako obcego prowadzone w formie lektoratu. Nie wszyscy musimy doskonale znać i pamiętać zawiłe niejednokrotnie formuły gramatyczne. Musimy jednak wiedzieć, gdzie ich szukać. I teraz już wiemy.

Z recenzji dra hab. Piotra Garncarka (Uniwersytet Warszawski)

Poprzednie wydanie:

Książka przeznaczona jest dla cudzoziemców, którzy przyswoili już
podstawy gramatyki polskiej i ich znajomość języka można określić
jako poziom od B1 do C2. . Przypadki gramatyczne zostały przedstawione
w ujęciu funkcjonalnym, umożliwiającym pogłębienie znajomości
polskiego systemu fleksyjnego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podręcznik ten został przygotowany z myślą o kandydatach na studia 
medyczne, biotechnologię i inne kierunki przyrodnicze oraz tych, którzy
mają zamiar uczyć się w medycznych szkołach w Polsce. Podręcznik
składa się z dwóch działów tematycznych, w których znalazły się
wyłącznie teksty preparowane.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


J. Lechowicz, J. Podsiadły, Chcę studiować medycynę. Język
polski dla cudzoziemców i kandydatów na studia medyczne, Łódź
1998.

Podręcznik ten zapoznaje z charakterystycznymi dla stylu naukowego
strukturami językowymi, wprowadza terminologię medyczną.
Umożliwia również powtórzenie i uzupełnienie wiadomości z
gramatyki. Ma na celu: przygotowanie cudzoziemców i przyszłych
studentów medycyny do czytania ze zrozumieniem tekstów popularno
 naukowych i naukowych w języku polskim; przygotowanie do
czynnego posługiwania się stylem naukowym, to znaczy do
formułowania krótkich wypowiedzi na określony temat w mowie i piśmie.

 

 

 

J. Kucharczyk, Zaczynam mówić po polsku, Łódź 1999.
Podręcznik jest przeznaczony dla ludzi, którzy stykają się z językiem
polskim po raz pierwszy. W przystępnej formie prezentuje słownictwo
potrzebne na co dzień. W jasny sposób podaje materiał gramatyczny.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J. Kucharczyk, Już mówię po polsku, Łódź 1999.
Podręcznik jest przeznaczony dla osób, które opanowały podstawowe
słownictwo i zasady gramatyczne języka polskiego. Systematyzuje
materiał gramatyczny. Przygotowuje do samodzielnego czytania i
rozumienia tekstów ogólnych w języku polskim.

 

 

 

 

 

 

 

 

M. Cieślak, J. Czarnecka, A. Jackowska, L. Sikorski, ABC
ekonomii dla cudzoziemców. Podręcznik dwupoziomowy, Łódź 2002.

Publikacja ta została przygotowana z myślą o wszystkich potencjalnych
odbiorcach, interesujących się problematyką ekonomiczną, gospodarczą,
ale nie w znaczeniu uniwersalnym jest adresowana do kandydatów na
studia ekonomiczne w Polsce. Podręcznik składa się formalnie z dwu
części, programowo i tematycznie stanowi jednak całość, a
zróżnicowanie wynika ze stopnia złożoności tekstów i trudności ćwiczeń
językowych.

 

 

 

 

 

E. Bajor, E. Madej, Wśród ludzi i ich spraw. Język polski dla
cudzoziemców. Podręcznik do języka polskiego dla poziomu średniego
B2 i zaawansowanego C2, Łódź 2006.

Książka jest adresowana do słuchaczy, dla których język polski będzie
językiem ich przyszłych studiów akademickich, zwłaszcza
humanistycznych. Prezentowana w podręczniku tematyka dotyczy spraw
leżących w sferze zainteresowań większości ludzi takich, jak: edukacja,
małżeństwo i rodzina, religia, itp.

 

 

 

 

 

 

Wśród ludzi i ich spraw zeszyt ćwiczeń.jpgZeszyt ćwiczeń do podręcznika „Wśród ludzi i ich spraw”

Autor: Ewa BajorEwa Sabela

Zeszyt ten może być wykorzystany, zgodnie z intencjami autorek i informacją zawartą w tytule, jako uzupełnienie znanego i cenionego na rynku glottodydaktycznym podręcznika Ewy Bajor i Elizy Madej Wśród ludzi i ich spraw. Poszczególne rozdziały rozwijają bowiem tematy, jak też pogłębiają zagadnienia gramatyczne zawarte w tym podręczniku. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, by zgromadzony w zeszycie materiał był wykorzystywany w sposób autonomiczny, bo przecież autorki proponują uczącym się języka polskiego jako obcego, którzy osiągnęli co najmniej średni poziom zaawansowania językowego, wiele nowych tekstów; są to m.in. biogramy wybitnych twórców i uczonych, artykuły publicystyczne i popularnonaukowe, fragmenty wywiadów. Są one obudowane pomysłowymi ćwiczeniami leksykalnymi i gramatycznymi oraz zadaniami rozwijającymi poszczególne sprawności językowe.

Szczególnie polecam korzystanie z zeszytu tym uczącym się języka polskiego jako obcego, którzy interesują się kulturą i zagadnieniami społecznymi. Jednym słowem – wszystkim, którzy chcą rozwijać się językowo i jednocześnie snuć refleksje na temat ludzi i ich spraw.

Zeszyt może być również pomocny kandydatom przygotowującym się do egzaminów certyfikatowych z języka polskiego na poziomie średnio zaawansowanym (B2) oraz zaawansowanym (C1 i C2), jak też kandydatom na studia humanistyczne i prawnicze w polskich szkołach wyższych.

Prof. UŁ dr hab. Grażyna Zarzycka

 

 

 

I. Dembowska Wosik, A. Strzelecka, A. Zawada, Spacerkiem
po Łodzi i okolicy. Teksty i ćwiczenia do nauki języka polskiego dla
cudzoziemców, Łódź 2011.

Podręcznik jest zbiorem tekstów i ćwiczeń przeznaczonych do nauki
języka polskiego na trzech poziomach: A1, A2 i B1. został osadzony w
łódzkich realiach, aby cudzoziemcy uczący się języka polskiego w Łodzi
mogli lepiej poznać łódzką rzeczywistość. Ma pełnić funkcję podręcznika
pomocniczego zawarte w nim ćwiczenia służą powtarzaniu i utrwalaniu
materiału gramatycznego.

 

 

 

 

Ćwiczenia do języka polskiego:

J. Lechowicz, J. Podsiadły, Ten, ta, to. Ćwiczenia nie tylko
gramatyczne dla cudzoziemców, Łódź 2001.

Książka ta jest przeznaczona dla obcokrajowców rozpoczynających naukę
języka polskiego, głównie dla dorosłych i młodzieży. Niemniej jednak
znajdują się w niej ćwiczenia zabawy, które można wykorzystać w
nauczaniu dzieci. Ten, ta, to obejmuje: ćwiczenia gramatyczne, leksykalno
frazeologiczne, komunikacyjne, uczące czytania ze zrozumieniem i
ortograficzno gramatyczne.

 

 

 

 

 

 

E. Bajor, E. Sabela, Zeszyt ćwiczeń do podręcznika "Wśród
ludzi i ich spraw", Łódź 2010.

Zeszyt zawiera ćwiczenia form językowych i słownictwa zintegrowane z
treściami i kontekstami prezentowanymi w poszczególnych jednostkach
podręcznika.

 

 

 

 

 

 

 

Seria: Testy Ogólne i Specjalistyczne z Języka Polskiego jako Obcego Studium Języka
Polskiego dla Cudzoziemców UŁ, pod redakcją G. Zarzyckiej.

 

1. M. Krzywańska, T. Wicińska, Testy śródsemestralne
i semestralne z języka polskiego (poziom A1 i A2), Łódź 2010.

Prezentowany zbiór przedstawia testy, jakimi w pracy ze studentami
posługują się nauczyciele Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców
Uniwersytetu Łódzkiego. Zakres leksykalny niniejszego skryptu nie
wykracza poza słownictwo ogólne związane z sytuacjami życia
codziennego. Zamieszczone teksty i ćwiczenia dotyczą głównie życia
studenta - cudzoziemca w Polsce.

 

 

 

 

 

2. M. Krzanowska, A. Romańska -  Szeląg, Testy
semestralne wraz ze zbiorem ćwiczeń dla poziomu B1 - C1, Łódź 2010.

Znajdują się tu zadania, które mają pomóc studentom w przypomnieniu,
utrwaleniu lub sprawdzeniu najistotniejszych zagadnień gramatycznych.
Zbiór ten ( dzięki tekstom, tematom do konwersacji i prac stylistycznych
) jest pomocny w ocenie poziomu leksykalnego słuchaczy kursu bądź
służy do ćwiczeń usprawniających mówienie.

 

 

 

 

 

 

 

3. G. Zarzycka, G. Kompel, A. Skalska, Testy dla
kandydatów na studia humanistyczne i prawnicze, Łódź 2010.

Przedstawiany zbiór testów jest adresowany zarówno do cudzoziemców
uczących się języka polskiego, jak i do słuchaczy polskiego pochodzenia,
przygotowujących się do podjęcia studiów humanistycznych i
prawniczych w polskich uczelniach wyższych. Większość zgromadzonych
w zbiorze zadań testowych wymaga opanowania słownictwa i materiału
gramatycznego na poziomie średnio zaawansowanym (B2), choć są wśród
nich także propozycje na poziomie zaawansowanym (C1).

 

 

 

 

 

 

4. J. Lechowicz, J. Podsiadły,M. Magajewska, Testy
dla kandydatów na studia medyczne, Łódź 2010.

Testy te pozwalają ocenić znajomość języka polskiego na poziomie B2,
ale bazują na leksyce związanej z obszarem nauk medycznych.
Różnorodność tematyczna testów daje możliwość wykorzystania ich nie
tylko podczas egzaminów końcowych, ale również podczas sprawdzianów
śródsemestralnych.

 

 

 

 

 

 

 

5. A. Jackowska, R. Tarnowski, D. Wielkiewicz -
Jałmużna, Testy dla kandydatów na studia ekonomiczne, Łódź 2010.

Przedstawiony zbiór testów adresowany jest do cudzoziemców
przygotowujących się do studiów ekonomicznych w Polsce. Głównym
jego założeniem jest prezentacja przykładowych egzaminów końcowych
w grupach o profilu ekonomicznym.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. E. Białecka, T. Borowczyk, S. Rudziński, Testy dla kandydatów
na studia techniczne, Łódź 2010.

Niniejszy wybór testów ma służyć cudzoziemcom i kandydatom na studia
techniczne w Polsce; przeznaczony jest do sprawdzenia postępów w
opanowaniu języka polskiego po dwóch semestrach nauki w Studium
Języka Polskiego dla Cudzoziemców Uniwersytetu Łódzkiego.

 

 

 

 

 

 

 

Podręcznik do chemii:

 

Z. Jaruga, M. B. Nowakowska, Chemia ogólna, Łódź 2008.
Skrypt przeznaczony jest dla słuchaczy - cudzoziemców, którzy
przygotowują się do podjęcia wyższych studiów w Polsce w Akademii
Medycznej, Akademii Rolniczej, Politechnice lub Uniwersytecie (kierunek:
chemia lub biologia). Materiał zawarty tutaj powinien służyć słuchaczom
do bieżącego uczenia się chemii na zajęciach oraz może być wykorzystany
do powtórzenia przed egzaminem końcowym.

 

 

 

 

 

 

 

 

Podręcznik do matematyki:

 

D. Wróbel, A. Zielińska, G. Rudziński, Wstęp do matematyki.
Podręcznik dla cudzoziemców, Łódź 2011.

Jest to podręcznik dla trzech grup odbiorców: po pierwsze, dla
cudzoziemców, którzy z zamiarem podjęcia w Polsce studiów rozpoczynają
naukę języka polskiego od podstaw; po drugie, dla osób, które znając język
polski w zakresie ogólnym muszą uzupełnić jego znajomość w zakresie
matematyki; po trzecie wreszcie, dla tych osób kształconych za granicą,
które z racji różnic w programach szkolnych opanowały inny niż
obowiązujący w Polsce zakres wiedzy z tego przedmiotu.

 

 

 

 

 

Słownik matematyczny:

 

Z. Jóźwiak, L. Kondrak, D. Wróbel, A. Zielińska, Słownik polsko
- angielsko - francusko - rosyjski podstawowych terminów
matematycznych z wykazami haseł: angielsko - polskim, francusko -
polskim, rosyjsko - polskim oraz tablicą symboli, Łódź 2008.

Niniejszy słownik przeznaczony jest dla wszystkich, którzy w swojej pracy
w jakikolwiek sposób korzystają z obcojęzycznych publikacji
matematycznych, a szczególnie nauczycieli matematyki, studentów i
uczniów. Ze względu na opracowanie gramatyczne strony polskiej,
uwzględniające specyfikę terminologii matematycznej, będzie też przydatny dla
cudzoziemców i studentów polonijnych.

 

 

 

 

 

Podręcznik do historii:

 

    Historia od 1918.jpg Historia do 1918 r. Teksty dla grup ekonomicznych

 Podręcznik do nauki języka polskiego dla cudzoziemców

Redaktor: Rafał BazaniakMałgorzata KrzywańskaMirosława Ledzion

Historia do 1918 r. to siódmy z podręczników wydanych w serii W Wieży Babel po Polsku. Podręcznik jest przeznaczony dla cudzoziemców, którzy chcą studiować Polsce na kierunkach humanistycznych.

Praca jest podzielona na kilka części, w których autorzy zawarli wyjaśnienia podstawowych pojęć historycznych i ekonomicznych, informacje z zakresu politycznych i gospodarczo-społecznych dziejów Polski do 1918 r. oraz zagadnienia z historii powszechnej o tematyce stanowiącej tło dla wydarzeń i zjawisk zachodzących na ziemiach polskich. Omawiane kwestie zaprezentowano syntetycznie, aby przy użyciu jak najmniejszej liczby słów przekazać jak najwięcej treści.

Ogromną wartość podręcznika stanowią ćwiczenia językowe, które ułatwiają czytelnikom uczącym się języka polskiego przyswojenie nowego słownictwa i form gramatycznych oraz pytania kontrolne pomagające w powtórzeniu i usystematyzowaniu materiału przed egzaminem.

Odbiorcami podręcznika powinni być cudzoziemcy, którzy osiągnęli poziom kompetencji języka polskiego A1 i posiadają podstawową wiedzę z zakresu historii. Ostatecznym celem publikacji jest przygotowanie przyszłych studentów kierunków humanistycznych do czytania ze zrozumieniem tekstów naukowych i popularnonaukowych, a także do czynnego posługiwania się językiem naukowym.

 

 

Podręczniki do biologii:

 

Biologia podstawy cytologii.jpg  Podstawy cytologii i genetyki

Wydanie 2 uzupełnione

Autor: Joanna KaźmierczakIwona Gosztowt

Podstawy cytologii i genetyki. Wydanie 2 uzupełnione to podręcznik przeznaczony dla cudzoziemców chcących studiować w Polsce na kierunkach medycznych i biologicznych. Powstał dzięki współpracy między wykładowcami pracującymi w SJPdC – nauczycielem biologii i polonistą. Składa się z dwóch działów tematycznych pt. Podstawy cytologii i Podstawy genetyki, w których znalazły się wyłącznie teksty preparowane. Ich tematyka jest zgodna z programem nauczania biologii opracowanym w SJPdC oraz z podstawą programową przygotowaną  przez  MEN  dla klas  o profilu  biologiczno-chemicznym w szkołach ponadpodstawowych.

Dział Podstawy cytologii rozpoczyna kurs nauki biologii w SJPdC. Ta część podręcznika służy zapoznaniu cudzoziemców z terminologią i strukturami językowymi charakterystycznymi dla języka naukowego biologii. Teksty przedmiotowe są więc krótkie, a każdy z nich opatrzono bogatą częścią leksykalno-gramatyczną oraz zestawem ćwiczeń o różnym stopniu trudności.

Dział Podstawy genetyki zamyka kurs nauczania biologii w SJPdC, dlatego został napisany trudniejszym językiem, a większy nacisk położono na wiedzę merytoryczną z zakresu genetyki.
Podręcznik jest przeznaczony do nauki pod kierunkiem lektora. Mogą też z niego korzystać osoby, które osiągnęły poziom kompetencji języka polskiego Al i posiadają podstawową wiedzę z zakresu zagadnień biologicznych.
Publikacja ma na celu uzupełnienie wiedzy czytelników z cytologii i genetyki do poziomu reprezentowanego przez polskich maturzystów, a także przygotowanie ich do czytania ze zrozumieniem tekstów naukowych i popularnonaukowych oraz do czynnego posługiwania się językiem naukowym przez podniesienie ich umiejętności językowych do poziomu B2.

 

 

 

J. Dziurdź, M. Hahn - Piłat, S. Hrabem, A. Kierkul, B.
Pęczak, M. Wnuk, Wybrane zagadnienia z anatomii i fizjologii
człowieka, Łódź 2002.

Skrypt ten jest przeznaczony dla cudzoziemców - kandydatów na
wyższe studia medyczne w Polsce. Jego celem jest wzbogacenie
wiadomości z anatomii i fizjologii człowieka, zapoznanie ze
słownictwem specjalistycznym i przygotowanie przyszłego studenta do
samodzielnej pracy z podręcznikiem akademickim.

 

 

 

 

 

 

 

 

Podręcznik do fizyki:

 

Fizyka część 1.jpg    Fizyka. Część 1

 Podręcznik dla cudzoziemców

 Autor: Barbara BusiakiewiczTadeusz Malinowski

Podręcznik dla cudzoziemców. Część I autorstwa dr Barbary Busiakiewicz i mgr. Tadeusza Malinowskiego – doświadczonych wykładowców fizyki w SJPdC UŁ, przy współpracy z polonistką mgr Iwoną Gosztowt. Podręcznik ten jest kolejną ważną publikacją w naszej serii ukazującą specyfikę nauczania języka polskiego jako obcego w jednej ze specjalistycznych odmian akademickich.
Podręcznik został napisany z myślą o kandydatach na studia politechniczne, biotechnologiczne             i medyczne w Polsce. Należy go używać we wstępnej fazie kursu fizyki -praca z podręcznikiem pod kierunkiem nauczyciela zajmuje ok. 50 godz. Książka jest adresowana do słuchaczy, którzy osiągnęli już poziom kompetencji języka polskiego A1 oraz posiadają maturę (lub jej odpowiednik) uzyskaną w kraju ojczystym. Wybór tematów i ich uporządkowanie zostały podyktowane wstępnymi wymaganiami programowymi stawianymi przez uczelnie wyższe. Każdy z tematów jest obudowany tekstem preparowanym o charakterze popularnonaukowym, wzorami, wykresami i ilustracjami ułatwiającymi zrozumienie tematu. Przyswojenie nowej leksyki i kolokacji jest wspomagane za pomocą tabelek zawierających nowe słowa i wyrażenia. Ważnym elementem każdego rozdziału są ćwiczenia sprawdzające rozumienie tekstu bazowego, jak też przyjmujące różnorodne formy ćwiczenia językowe – fleksyjne, słowo­ twórcze, składniowe.

prof. UŁ dr hab. Grażyna Zarzycka (redaktor serii)

„W podręczniku Autorzy zawarli podstawowe zagadnienia fizyki sformułowane w konwencji służącej zapoznaniu czytelnika z podstawowym słownictwem, strukturami językowymi oraz terminologią potrzebną cudzoziemcom do podjęcia studiów w języku polskim na kierunkach technicznych i medycznych. (…) Jest to praca bardzo interesująca i nowatorska, gdyż uwzględnia problemy i potrzeby studentów zagranicznych”.

Z recenzji prof. dr hab. Ilony Zasady

 

 

 

 

Polski