Get Adobe Flash player
Języki
Polski

Jesteś tutaj

Strona główna » MENU » Kronika wydarzeń » 2016/2017

Wizyta na Wydziale Chemii

W dniach 10 i 13 marca 2017r. Wydział Chemii gościł słuchaczy Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców z grup 9, 16 i 23.
Akcja drzwi otwarte rozpoczęła się od krótkiej charakterystyki Wydziału Chemii przedstawionej przez dr Radosława Dałkowskiego. Prelekcja odbyła się w sali Rady Wydziału Chemii. W trakcie prelekcji omówiono formy studiów, kierunki i specjalności. Przedstawiono również kategoryzację jednostki i posiadane przez wydział akredytacje. Następnie słuchaczy podzielono na mniejsze grupy, które zostały oprowadzone po Wydziale Chemii. Uczestnicy spotkania mogli zapoznać się z tematyką badawczą, jaka rozwijana jest w Katedrze Chemii Nieorganicznej i Analitycznej. Pracownicy Zakładu Elektroanalizy i Elektrochemii dr Andrzej Leniart i dr Barbara Burnat przybliżyli tematy badań elektrochemicznych nad pestycydami w środowisku wodnym oraz badań procesów korozji implantów. Słuchacze SJPdC zapoznali się również z mikroskopem sił atomowych i elektrochemicznym skaningowym mikroskopem tunelowym. W drugiej części spotkania pracownicy Pracowni Zagrożeń Środowiska dr Ewa Miękoś, oraz dr hab. Marek Zieliński zapoznali słuchaczy SJPdC z zagadnieniami związanymi z magnetoelektrochemią, uzdatnianiem odpadów przemysłu chemicznego, szczególnie tzw. fosfogipsów, wytwarzaniem tworzyw i komponentów opartych na bazie odpadów przemysłowych i
 komunalnych oraz badań dotyczących materiałów budowlanych na bazie odpadów. Magister Karolina Czarny i dr Dominik Szczukocki przybliżyli tematy związane z technikami separacyjnymi - chromatografią cieczową i gazową oraz badaniami dotyczącymi analizy toksyn sinicowych w środowisku i materiale biologicznym oraz badania wpływu różnego typu czynników na efektywność zakwitów i biosyntezy toksyn. Następnie uczestnicy spotkania zostali oprowadzeni po laboratoriach naukowych Katedry Chemii Organicznej, gdzie dr Zbigniew Malinowski oraz dr Rafał Karpowicz przedstawili główne tematy badawcze z zakresu chemii organicznej oraz dziedzin pokrewnych, takich jak chemia bioorganiczna oraz chemia heteroorganiczna.

autor: dr Radosław Dałkowski

Polski