Get Adobe Flash player
Języki
Polski

Jesteś tutaj

Strona główna » MENU » O nas

Dyrekcja i pracownicy SJPdC UŁ
 

Dyrektor Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców Uniwersytetu Łódzkiego
Mgr Roman Tarnowski roman.tarnowski@uni.lodz.pl

Wicedyrektor ds. Dydaktycznych
dr Radosław  Dałkowski
radoslaw.dalkowski@uni.lodz.pl

Nauczyciele akademiccy

Zespół Nauczania Progowego:
Kierownik – dr Aleksandra Bajerska

mgr Małgorzata Krzanowska  
mgr Małgorzata Krzywańska  
dr Justyna Sochacka
mgr Aneta Romańska-Szeląg  
mgr Sławomir Rudziński  
mgr Ewa Białecka - Saleh
dr Rafał Maćkowiak  
dr Aleksandra Bajerska  
   
   

 

Zespół Przyrodniczo - Techniczny
Kierownik – mgr Ewa Sabela - Dymek

mgr Ewa Sabela -Dymek  
mgr Iwona Gosztowt   
mgr Amelia Zawada  
dr Anna Kijewska - Mielczarek  
mgr Elżbieta Podsiadły  
dr Mirosława Magajewska  
   
   

 

Zespół Humanistyczno-Ekonomiczny
dr Dorota Wielkiewicz- Jałmużna

mgr Marta Bielecka  
mgr Roman Tarnowski  
mgr Paula Góralczyk - Mowczan  
mgr Anna Jackowska  
dr Dorota Wielkiewicz - Jałmużna  
mgr Janusz Bomanowski  
dr Ułańska Marta
   

 

Zespół przedmiotów kierunkowych
Kierownik: dr Barbara Busiakiewicz

 

Chemia

dr Radosław Dałkowski  

Biologia

dr Joanna Kaźmierczak  
dr Dorota Michalska - Hejduk  

Fizyka

dr Barbara Busiakiewicz  

Matematyka

dr Magdalena Wojciechowska  

Historia i wiedza o Polsce

dr Rafał Bazaniak  

Geografia i wiedza o Polsce

mgr Michał Kiersztyn  

Pracownicy administracji

Kierownik: mgr Katarzyna Gasztych sjpdc@uni.lodz.pl
mgr Anna Majka sjpdc@uni.lodz.pl
mgr Joanna Galant sjpdc2@uni.lodz.pl
 

Wykładowcy współpracujący ze Studium

Język polski:

mgr Barbara Łaciak – Nowak (koordynator kursów języka polskiego Programu Erasmus)

Chemia:

dr Halina Frej 

dr Zbigniew Malinowski

mgr Elżbieta Grzejdziak

mgr Marzena Tomczak
 

Matematyka:

mgr Danuta Wróbel

 

Fizyka:

dr Agnieszka Kijanka-Dec

 

Biologia:

mgr Aleksandra Adamiak

mgr Małgorzata Żyźniewska

mgr Weronika Wrzesińska

 

 

 

Polski