NASZE KURSY

Jest adresowany do osób ubiegających się o przyjęcie na studia w Polsce. Obejmuje naukę języka ogólnego i specjalistycznego - przedmiotów kierunkowych dla kandydatów na wszystkie rodzaje studiów w Polsce (grupy o profilu humanistycznym, medycznym, technicznym, ekonomicznym itd.)

Kursy są prowadzone zgodnie z zasadą CLIL (Content and Language Integrated Learning). Oznacza to, że uczestnicy kursów przygotowawczych są jednocześnie uczeni polskiego języka ogólnego oraz przedmiotów związanych z ich przyszłym kierunkiem studiów. Dzięki temu absolwenci mogą rozpoczynać studia w Polsce, posiadając zbliżone lub identyczne możliwości językowe i merytoryczne, jak ich polscy koledzy.

SJPdC w Łodzi jest także ośrodkiem przygotowującym do studiów medycznych w Polsce. Zajęcia rozpoczynają się 1 października.

Jest adresowany do osób, które pragną rozpocząć naukę języka polskiego od podstaw lub ją kontynuować na danym poziomie zaawansowania językowego: A1, A2, B1, B2, C1, C2, zgodnie z kategoriami ESOKJ/CEFR (Europejski System Opisu Kształcenia Językowego, ang.Common European Framework of Reference for Languages).

Kurs jest bardzo intensywny, a jego program obejmuje pełną prezentację zagadnień gramatycznych i słownictwa oraz ćwiczenia w pisaniu tekstów użytkowych. Szczególny nacisk kładziemy na rozwój umiejętności komunikowania się.

Kurs kończy się  egzaminem potwierdzającym znajomość języka polskiego na opanowanym poziomie zaawansowania. Po jego ukończeniu uczestnicy otrzymują zaświadczenia wraz z oceną uzyskaną na egzaminie końcowym.

Zajęcia rozpoczynają się 1 października  (zgłoszenia do 1 września) oraz 1 marca (zgłoszenia do 1 lutego). Odbywają się od poniedziałku do piątku po 5 godzin lekcyjnych dziennie.

Jest adresowany do osób, które pragną rozpocząć naukę języka polskiego od podstaw lub ją kontynuować na danym poziomie zaawansowania językowego: A1, A2, B1, B2, C1 lub C2, zgodnie z kategoriami ESOKJ/CEFR (Europejski System Opisu Kształcenia Językowego, ang.Common European Framework of Reference for Languages).

Kurs jest bardzo intensywny, a jego program obejmuje pełną prezentację zagadnień gramatycznych i słownictwa oraz ćwiczenia w pisaniu tekstów użytkowych. Szczególny nacisk kładziemy na rozwój umiejętności komunikowania się.

Zajęcia rozpoczynają się 1 października.

Odbywają się od poniedziałku do piątku po 5 godzin lekcyjnych dziennie.

Zgłoszenia można przysyłać do 1 września.

Jest adresowany do osób, które pragną rozpocząć systematyczną i intensywną naukę języka polskiego od podstaw lub ją kontynuować na danym poziomie zaawansowania językowego: A1, A2, B1, B2, C1, C2, zgodnie z kategoriami ESOKJ/CEFR (Europejski System Opisu Kształcenia Językowego, ang.Common European Framework of Reference for Languages).

Nauka w ramach tego kursu daje ogromną satysfakcję już od pierwszych spotkań. Intensywna nauka języka polskiego pozwola na zanurzenie się nie tylko w języku, ale także w polskich realiach. Zaangażowani słuchacze mają szansę na zrobienie ogromnych postępów.

Kurs rozpoczyna się 1 października.

Odbywa się w terminie poprzedzającym każdy egzamin certyfikatowy, jest więc doskonałą opcją dla osób, które chcą poznać przebieg egzaminu i wymogi egzaminacyjne na poziomie B1.

Ofertę kierujemy do osób, które planują ubiegać się o uzyskanie polskiego obywatelstwa, gdyż certyfikat państwowy jest jedynym oficjalnym i wymaganym dokumentem, poświadczającym znajomość języka polskiego. Zdany egzamin certyfikatowy może także posłużyć do potwierdzenia znajomości języka w miejscu pracy.

Podczas zajęć szczegółowo omówimy konkretne typy zadań w ramach wszystkich części egzaminu, tj. rozumienia ze słuchu, rozumienia tekstu pisanego, poprawności gramatycznej, pisania oraz mówienia. Kurs umożliwi przyswojenie technik wykonywania poszczególnych zadań, nauczy zarządzania czasem oraz pomoże szybciej opanować stres egzaminacyjny.

Zajęcia są prowadzone przez nauczycieli akademickich od lat związanych z procesem testowania i mających doświadczenie w przygotowywaniu do tego typu egzaminów.

Wymagania wstępne – deklarowana znajomość języka polskiego na poziomie B1.

Zajęcia zwykle odbywają się 2 razy w tygodniu po 3 godziny lekcyjne.

Intensywny kurs 9-miesięczny kierujemy do osób, które potrzebują gruntownego usystematyzowania wiedzy z zakresu gramatyki oraz leksyki wymaganej na poziomie B1.

Ofertę kierujemy do osób, które planują ubiegać się o uzyskanie polskiego obywatelstwa, gdyż certyfikat państwowy jest jedynym oficjalnym i wymaganym dokumentem, poświadczającym znajomość języka polskiego. Zdany egzamin certyfikatowy może także posłużyć do potwierdzenia znajomości języka w miejscu pracy.

Zadania typu egzaminacyjnego będą rozwijały kompetencje uczestników w zakresie rozumienia ze słuchu, rozumienia tekstu pisanego, poprawności gramatycznej, pisania oraz mówienia. Kurs daje możliwość dokładnego przećwiczenia poszczególnych etapów egzaminu.Z pewnością umożliwi przyswojenie technik wykonywania poszczególnych zadań, nauczy zarządzania czasem oraz pomoże szybciej opanować stres egzaminacyjny.

Zajęcia są prowadzone przez nauczycieli akademickich od lat związanych z procesem testowania i mających doświadczenie w przygotowywaniu do tego typu egzaminów.

Wymagania wstępne – deklarowana znajomość języka polskiego na poziomie A2.

Zajęcia odbywają się zwykle 2 razy w tygodniu po 3 godziny lekcyjne.

Kurs rozpoczyna się 1 sierpnia br.

Rekrutacja trwa do 1 lipca br.

Kurs obejmuje 100 godzin lekcyjnych nauki języka polskiego i 20 godzin zajęć kulturowych.

Koszt kursu 480 EUR.

Zgłoszenia:

formularz rejestracyjny PL

formularz rejestracyjny EN

oświadczenie rodziców małoletniego kandydata