PRACOWNICY JEDNOSTKI

Sekcja studencka

Katarzyna Gasztych

kontakt: katarzyna.gasztych@uni.lodz.pl

Kamila Dryjska

kontakt: kamila.dryjska@uni.lodz.pl

Nauczyciele

Język Polski

Zespół Nauczania Progowego:
Kierownik – dr Aleksandra Bajerska

dr Justyna Sochacka

mgr Aneta Romańska-Szeląg

mgr Sławomir Rudziński

mgr Konrad Małecki

dr Małgorzata Balcerzak

 

Zespół Przyrodniczo - Techniczny
Kierownik – mgr Ewa Sabela - Dymek

mgr Amelia Zawada

dr Anna Kijewska

mgr Elżbieta Podsiadły

dr Mirosława Magajewska

mgr Marta Rutkowska

 

Zespół Humanistyczno-Ekonomiczny

Kierownik – dr Ułańska Marta

mgr Roman Tarnowski

mgr Paula Góralczyk - Mowczan

mgr Janusz Bomanowski

dr Rafał Maćkowiak

mgr Joanna Jagiełło

 

Zespół przedmiotów kierunkowych

Kierownik – dr Barbara Busiakiewicz

Chemia

dr Radosław Dałkowski

mgr Marzena Tomczak

Biologia

dr Joanna Kaźmierczak

dr hab Dorota Michalska - Hejduk

Fizyka

dr Barbara Busiakiewicz

Matematyka

dr Magdalena Wojciechowska

Historia i wiedza o Polsce

dr Rafał Bazaniak

Geografia i wiedza o Polsce

mgr Michał Kiersztyn

 

Pracownicy administracji

 mgr Katarzyna Gasztych  sjpdc@uni.lodz.pl

mgr Joanna Galant sjpdc2@uni.lodz.pl

mgr Kamila Dryjska sjpdc@uni.lodz.pl

 

Wykładowcy współpracujący ze Studium

Język polski:

mgr Barbara Łaciak – Nowak (koordynator kursów języka polskiego Programu Erasmus)

mgr Elżbieta Sajenczuk

Chemia:

dr Halina Frej 

mgr Elżbieta Grzejdziak

Matematyka:

mgr Danuta Wróbel

mgr Agnieszka Marczuk

Biologia:

dr hab Małgorzata Ruszkiewicz - Michalska

Historia

dr Jarosław Waszczyk

dr Artur Rosiak

Antropologia kultury

dr Anna Kijewska

Informatyka

mgr Dawid Grzelak

Geografia

mgr Aleksandra Kiersztyn