STUDIUM JĘZYKA POLSKIEGO DLA CUDZOZIEMCÓW UŁ

Jesteśmy najstarszym i jednym z największych ośrodków uczących cudzoziemców języka polskiego w Polsce. Funkcjonujemy od 1952 roku!

Od 1952 roku Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców UŁ uczy obcokrajowców języka polskiego, przygotowuje ich do studiów w Polsce i zapoznaje z kulturą kraju. Studium jest znaną i cenioną w świecie instytucją edukacyjną, która otacza słuchaczy serdeczną opieką, a poprzez wspólne zajęcia i rozrywki wytwarza atmosferę wzajemnego szacunku i przyjaźni dla  różnych narodów, ras, kultur i religii.  Studium tworzy światową wspólnotę ludzi tolerancyjnych i wzajemnie życzliwych, przyczyniając się do budowy lepszego, bardziej przyjaznego świata.

DLACZEGO MY?

  • Prowadzimy kursy dzienne, popołudniowe, indywidualne i wakacyjne na wszystkich poziomach (A0, A1, A2, B1, B2, C1, C2)
  • Posiadamy akredytację Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA)
  • Przygotowujemy do studiów i pracy w Polsce, a także do państwowego egzaminu certyfikatowego z języka polskiego
  • Uczymy języka ogólnego oraz języka specjalistycznego, związanego z kierunkiem studiów naszych słuchaczy bądź ich zawodem
  • Przyszli studenci uczestniczą nie tylko w zajęciach z języka polskiego, ale również matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii, historii i innych
  • Na lekcjach i organizowanych przez nas wycieczkach pomagamy poznać i zrozumieć polską kulturę.
  • Jesteśmy autorami metod nauczania i podręczników
  • Wśród naszych nauczycieli są egzaminatorzy Państwowej Komisji ds. Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego oraz egzaminatorzy Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej egzaminu maturalnego z chemii i biologii
  • Prowadzimy zajęcia w atmosferze wzajemnego szacunku i przyjaźni dla wszystkich narodów, ras, kultur i religii 
  • Otaczamy naszych słuchaczy serdeczną opieką