Nowa siedziba SJPdC UŁ

Nowoczesne sale wykładowe i specjalistyczne pracownie przedmiotowe - Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców UŁ wraca do swojej dawnej siedziby, w której przez ostatnie lata mieścił się Wydział Filozoficzny. Budynek przy ulicy Kopcińskiego 16/18 przeszedł generalny remont.

 

Studium kształci słuchaczy z zakresu wielu przedmiotów i przygotowuje ich do podjęcia studiów na wszystkich polskich uczelniach począwszy od studiów uniwersyteckich, przez medyczne i politechniczne, aż do rolniczych, artystycznych i sportowych.

- Teraz wracamy do budynku zaprojektowanego specjalnie dla nas przez Edmunda Orlika. Mamy przestronne dobrze doświetlone sale klasowe, ekrany i rzutniki multimedialne - mówi Roman Tarnowski, Dyrektor Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców UŁ.

Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców UŁ uczy cudzoziemców języka polskiego, przygotowuje ich do studiów w Polsce i zapoznaje z kulturą kraju już od ponad 60 lat (od 1952 roku). Jest znaną i cenioną w świecie instytucją edukacyjną, która otacza słuchaczy serdeczną opieką, a poprzez wspólne zajęcia i różne dodatkowe inicjatywy (wycieczki, koncerty, spotkania integracyjne…) wytwarza atmosferę wzajemnego szacunku i przyjaźni dla różnych narodów, ras, kultur i religii. Tworzy światową wspólnotę ludzi tolerancyjnych i wzajemnie życzliwych, przyczyniając się do budowy lepszego i bardziej przyjaznego świata.

Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców UŁ powstało w 1952 r. W ciągu swej historii kształciło słuchaczy z ponad 80 krajów świata i wszystkich zamieszkanych kontynentów. Liczba słuchaczy wahała się w różnych latach od około 350 do ponad 600 nie licząc uczestników kursów językowych dla studentów wymiany międzynarodowej, w tym Erasmus +.

Podstawowa działalność Studium obejmuje organizację kursów przygotowawczych do podjęcia studiów wyższych na polskich uczelniach w zakresie wszystkich kierunków i specjalizacji. Jesteśmy jedyną w Polsce tego typu instytucją, w której na tak dużą skalę pracują nie tylko nauczyciele języka polskiego, ale również nauczyciele przedmiotów kierunkowych związanych z daną specjalizacją studiów. Tak więc słuchacze są przygotowywani językowo i merytorycznie zarówno przez polonistów, jak i matematyków, fizyków, biologów, geografów, historyków. Od wielu lat największą grupę słuchaczy stanowią osoby z krajów byłego ZSRR, często posiadające polskie pochodzenie, ale nie brak też słuchaczy z dużo bardziej oddalonych krajów takich jak Indonezja, Angola, Kolumbia.

Studium zmieniło siedzibę, ale jego motto pozostało niezmienne: ucząc języka, tolerancji i szacunku dla odmienności, współtworzymy nowoczesne, wielokulturowe społeczeństwo.

D_Aula1

PracowaniaFizyczna

Parter1

SJPDC UŁ po raz kolejny wygrywa konkurs NAWA


Uniwersytet Łódzki to jedna z największych polskich uczelni. Misją UŁ jest kształcenie wysokiej klasy naukowców i specjalistów w wielu dziedzinach humanistyki, nauk społecznych, przyrodniczych, ścisłych, nawet medycznych. UŁ współpracuje z biznesem, zarówno na poziomie kadrowym, zapewniając wykwalifikowanych pracowników, jak i naukowym, oferując swoje know-how przedsiębiorstwom z różnych gałęzi gospodarki. Uniwersytet Łódzki jest uczelnią otwartą na świat - wciąż rośnie liczba uczących się tutaj studentów z zagranicy, a polscy studenci, dzięki programom wymiany, poznają Europę, Azję, wyjeżdżają za Ocean. Uniwersytet jest częścią Łodzi, działa wspólnie z łodzianami i dla łodzian, angażując się w wiele projektów społeczno-kulturalnych.

Zobacz nasze projekty naukowe na https://www.facebook.com/groups/dobranauka/

Materiał: SJPdC UŁ

Redakcja: Centrum Promocji UŁ