Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców UŁ z dofinansowaniem NAWA

Po raz kolejny Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców Uniwersytetu Łódzkiego otrzymało dofinansowanie z Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej na prowadzenie kursów przygotowawczych do podjęcia studiów w języku polskim. UŁ znalazł się bowiem w gronie dziewięciu beneficjentów Programu Kursy Przygotowawcze NAWA, obok uczelni z Lublina, Siedlec, Katowic, Krakowa, Rzeszowa, Torunia i Wrocławia.

Pełna lista beneficjentów programu  

Poprzez Program Kursów Przygotowawczych do podjęcia studiów w Polsce Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej wspiera promocję Polski jako kraju atrakcyjnych możliwości edukacyjnych i naukowych. Program przygotowuje cudzoziemców przybywających do naszego kraju do kształcenia na polskich uczelniach. Przedmiotem Kursów Przygotowawczych jest realizacja działań polegających na zorganizowaniu i przeprowadzeniu dla cudzoziemców kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w języku polskim. 

Uczestnikami kursu są beneficjenci programów stypendialnych Agencji: im. gen. Władysława Andersa, im. Stefana Banacha oraz umów międzynarodowych i współpracy bilateralnej, jak również stypendyści Ministra Zdrowia oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, którzy planują podjęcie studiów w uczelniach nadzorowanych przez właściwych ministrów. 

Materiał: Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców UŁ, NAWA 

Redakcja: Centrum Komunikacji i PR UŁ