Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców zorganizuje letnie kursy NAWA

Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców UŁ po raz kolejny organizować będzie letnie kursy języka i kultury polskiej Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej. Nasza uczelnia jest jedną z sześciu, którym NAWA zdecydowała się powierzyć organizację takich kursów w roku 2024.

Do udziału w kursie zaproszeni są:

  • studenci i nauczyciele akademiccy zagranicznych uczelni, którzy są cudzoziemcami lub posiadają podwójne obywatelstwo (polskie oraz obywatelstwo innego kraju), dla których polski nie jest pierwszym językiem, którzy nie studiują, nie są zatrudnieni i nie mieszkają w Polsce oraz posługują się językiem polskim lub angielskim na poziomie co najmniej B1,
  • lektorzy-cudzoziemcy, którzy prowadzą kursy z języka polskiego jako obcego w zagranicznych ośrodkach akademickich.

Wszystkie kursy stacjonarne są intensywne (ok. 7 godzin zajęć w ciągu jednego dnia), natomiast kursy zdalne mogą być bardziej intensywne (ok. 6 godz. dziennie) lub mniej intensywne (ok. 4 godz. dziennie). Uniwersytet Łódzki zorganizuje intensywny zdalny kurs NAWA dla studentów i nauczycieli akademickich w dniach 5-25 sierpnia 2024 r.

Letnie kursy NAWA dają niepowtarzalną szansę nie tylko na naukę języka, ale także na zwiedzanie największych atrakcji turystycznych, na poznawanie polskiej kultury i historii, poznawanie Polaków oraz integrację z uczestnikami kursów z kilkudziesięciu krajów świata, którzy dzielą tę samą pasję do poznawania Polski i języka polskiego

– czytamy na stronie NAWA.

Kursy – w tym wszystkie związane z nimi aktywności, a także (w wypadku kursów stacjonarnych) zakwaterowanie i wyżywienie – są bezpłatne. Uczestnicy pokrywają jedynie koszt podróży do Polski i z powrotem oraz koszt ubezpieczenia medycznego wraz z pokryciem ewentualnych kosztów transportu do kraju zamieszkania. Ubezpieczenie to jest obowiązkowe, ale nie trzeba go wykupywać, jeśli kraj, którego obywatelstwo posiada uczestnik kursu, ma podpisane z Polską odpowiednie umowy.

Materiał: SJPdC UŁ, NAWA
Redakcja: Centrum Komunikacji i PR UŁ